Bashai ashbone tomar, tomake rape korte.
Wait koiro amar, ami onek bhalo rape korte pari XD.