Ngọt ngo vẫn đậm su, mơ về em những đm sầu
D chỉ một thong nhớ về anh thi người nh !
Tnh ny anh sẽ mi trao về em như ngy xưa, nh em